Kontakta oss               Hämta gratis testkonto!               

Streamio API Upload

Går det att ladda upp video till Streamio utanför det inbyggda gränssnittet?

För att, med hjälp av Streamio API, ladda upp filmer till Streamio finns det två olika metoder, dels en så kallad automatiserad uppladdning med ett eventullt mellanlagringssteg, dels en ofta mer eller mindre publik uppladdning direkt till ett streamiokonto.
Automatiserad uppladdning
Uppladdningsmetod som framför allt används då kunden vill automatiskt ”mellanlagra” eller ta emot filmer själv innan den skickas vidare till det slutliga streamiokontot.
För denna funktionalitet används API-anropet video/create. Mer information finns på https://streamio.com/api/docs/videos-create 
Vi rekommenderar att man använder sig av curl för detta.
Public Upload
Syftar uppladdningen till att publika användare ska ladda upp filmer till Streamio, till exempel från en kampanjsajt, används funktionaliteten public upload.
Här följer en schematisk beskrivning för hur man skapar en public upload.
1. Skapa en ”behållare” som du tilldelar egenskaper, till exempel vilken titel upload-modulen ska ha samt vilken eller vilka taggar filmen ska få.
2. Lista din/dina upload-behållare för att få fram id.
3. Publicera public upload via en iframe med länken beskriven på https://streamio.com/api/docs/uploads-public-show
Se till att upload_id ersätts med id för den behållare ni vill använda.
Troligtvis kommer man att vilja fånga upp information om uppladdade filmer via javascript. Se exempelsektionen på ovan nämnda länk för detaljerad information om detta.