Kontakta oss               Hämta gratis testkonto!               

Publik uppladdning av video

Låt externa parter ladda upp filmer till ditt Streamiokonto utan att skapa användarkonton.

Använd med försiktighet!

Denna funktion gör att användare obehindrat kan ladda upp filer till ett Streamiokonto. Tänk på att kontot kan bli fullt, få otillåtet/olagligt innehåll och spärras samt att filmer kan komma att publiceras automatiskt. Det är alltid kontoinnehavaren som ansvarar för material som publiceras med Streamio så denna funktion bör inte användas publikt, utan enbart i kontrollerade miljöer under en begränsad tid.

Publik uppladdning av video

Ett typiskt användningsområde för denna funktion kan vara när elever från en undervisningsplattform skall ladda upp filmer. Filmerna får en automatisk tagg och filmerna publiceras automatiskt i en playkanal med lösenord.

Denna funktion kräver i nuläget lite mer avancerade kunskaper. Är du inte bekant med CURL så kan vår support hjälpa till med detta. Detta använder funktioner för utvecklare i Streamios API som är dokumenterat här: https://streamio.com/api/docs/

Exempel på användning – bädda in ett formulär på egen webbsida:

1. Ta reda på kontots API-nycklar (finns som inloggad under Kontoinställningar – API Credentials)

2. I ett terminalfönster kör:

curl -u apianvändare:apilösen
-F tags=tagg1,tagg2,tagg3
https://streamio.com/api/v1/uploads.json

3. Streamio svarar med något liknande:

{”account_id”:”5d00xxxxxxxxxxx”,”created_at”:”2022-05-17T08:41:28.996Z”,”tags”:[”Community”],”title”:null,”updated_at”:”2022-05-17T08:41:28.996Z”,”id”:”628xxxxxxxxxxxx”}

4. Använd den sista delen, id, för att konstruera en URL för uppladdning:

https://streamio.com/api/v1/uploads/628xxxxxxxxxxx/public_show.html

5. För att publicera så kan man använda en iframe och bädda in ovanstående URL:

<iframe src=”https://streamio.com/api/v1/uploads/628xxxxxxxxxxx/public_show.html” width=”420″ height=”220″></iframe>