Kontakta oss               Hämta gratis testkonto!               

Skapa din egen spelare (video)

Kan jag skapa min egen spelare för video? Hur gör jag det?

Att skapa en egen spelare i Streamio är mycket enkelt. Denna artikel gäller så kallade singelspelare, det vill säga spelare för en enskild film. För videoarkiv, se sektionen SKAPA VIDEOARKIV:

Gör så här:
1) Gå till biblioteket
2) Gå till sektionen där alla tillgängliga videospelare finns (under fliken ”Spelare”)
3) Tryck på knappen ”Skapa en egen spelare”
4) Välj att skapa en singelspelare.
<val av spelare
Det finns två olika typer av spelare. För arkivspelare se separat artikel. 
Du leds nu till den sida där du kan skapa din egen spelare:
skapa videospelare
Så här gör du nu för att skapa din egen spelare:
1) Börja med att ge din spelare en ”TITEL”, så du enkelt kan hitta och återanvända den när du vill publicera fler videos.
2) Ange vilka dimensioner (räknat i pixlar) du vill att din spelare ska ha genom att fylla i ”BREDD”.
Du kan också ange den ”HÖJD” du vill att spelaren ska ha. Lämnas detta fält tomt kommer spelaren automatiskt att anpassa sig till den storlek som den video du vill publicera har. Vi rekommenderar därför att du i normalfallet inte anger någon ”HÖJD”.
3) Under ”FÄRG OCH DESIGN” väljer du sen vilken kombination av färgtema och design du vill att spelaren ska ha.
4) Under ”KONTROLLER” aktiverar/inaktiverar du de funktioner du vill ska vara tillgängliga i din spelare:
Titel
Genom att aktivera ”Titel” kommer en panel med titeln på den video du publicerat att visas i spelarens övre del.
Share
Genom att aktivera ”Share” gör du det möjligt för besökare att dela videon på andra kanaler som sociala medier som Facebook, Twitter, LinkedIn och YouTube. Se mer under sektionen
Visa ”Play”-ikon
Genom att aktivera denna funktion kommer en stor ”Play”-ikon göras synlig före och efter avslutad uppspelning.
Spelarfunktioner
Genom att aktivera ”Kontrollpanel” kan besökare starta/pausa uppspelning, se var i videon de befinner sig, spola/hoppa i videon, höja/sänka ljudet samt välja om de vill se filmen i helskärm.
5) Under ”TAGGAR” kan du associera en eller flera smarta taggar till din spelare.
6) Om du aktiverar ”DEFAULTSPELARE” kommer den spelare du nu skapar att bli din egen s k standardspelare, d v s den spelare som visas överst i listan över tillgängliga spelare när du ska publicera en video.
När du är färdig återstår endast att trycka på den blå ”Skapa spelare”-knappen och därefter är det klart! Din spelare kommer nu att återfinnas i sitt spelarbibliotek, redo att användas.
Ändringar slår igenom på publicerade videos
Observera att ändringar som görs på en spelare som använts för publicering på en webbplats slår igenom direkt på tidigare publicerade videos. Du behöver alltså inte gå in och göra ändringar i den redan publicerade länken. Ett undantag nedan:
OBS! Om du ändrar storlek på en spelare som är publicerad på en webbplats och vill att det ska slå igenom på tidigare publicerade videos med denna spelare, så måste du manuellt uppdatera den publicerade länken. (Detta för att storleken anges  i html-koden för objektet <iframe>, inte i själva spelaren)
När du skapar en Singelspelare finns det mer avancerade inställningar och funktionalitet som kan anpassas efter dina behov.
När du skapar en ny spelare når du dessa genom att trycka på ”Avancerade inställningar” i nedre högra hörnet:
avancerad videospelare
Under ”Avancerade inställningar” kan du aktivera/anpassa följande:
1) FUNKTIONER
Autostart
Denna funktion innebär att filmen startar automatiskt utan att besökaren trycker på Play. Tänk på att det kan bli mycket datatrafik om webbsidan där filmen publicerats har många besökare.
Loop
Denna funktion gör det möjligt att loopa en film, d v s att videon spelas om och om igen utan avbrott. Tänk på att det kan bli mycket datatrafik
Bandbreddsavkänning
När denna funktion aktiveras kommer spelaren att kontrollera bandbredden och gör en bedömning av vilken videoström som är mest lämplig att spela upp utifrån hastigheten på besökarens internetanslutning.
Aktivera RTMP Streaming 
När denna funktion aktiveras kommer videon spelas upp via RTMP (s k streaming) istället för HTTP (s k progressive playback). För optimal prestanda rekommenderar vi att denna funktion endast aktiveras då det rör sig om att spela upp en video som är längre än 10-15 minuter.
2) GOOGLE ANALYTICS
Om du vill att denna videospelare ska kunna skicka videostatistik till ditt Google Analytics-konto, så anger du ditt Web ID här.
Mer om koppling till Google Analytics
3) SMARTCLIP
Om du vill att videoannonser från Smartclip ska visas före uppspelning (s k Pre-rolls) av din video, så anger du här vilka URL:er som annonserna ska hämtas från.
OBS! För att kunna visa videoannonser från Smartclip måste du först vara kund hos Smartclip. Det är också Smartclip som förser sina kunder med rätt URL:er som behövs för att visa videoannonser.
VIKTIGT!
Det är viktigt att komma ihåg att de justeringar du gör under ”Avancerade inställningar” medför att EMBED-koden för spelaren förändras. Därför måste du, om du gör en ändring i ”Avancerade inställningar” efter att din spelare publicerats, byta ut den gamla EMBED-koden mot den nya EMBED-koden som skapas för att förändringarna ska slå igenom.