Länka till Google Analytics

Du kan koppla de spelare du skapat till ditt Google Analytics-konto och därmed få tillgång till mer statistik genom s k Event Tracking.
Koppling till ett Google Analytics-konto görs en gång för varje spelare du vill aktivera för Google Analytics:
  • Gå till i ”BIBILOTEKET”, fliken ”Spelare”, och klicka på den spelare du vill använda
  • Klicka på ”Avancerade inställningar” nere till höger
  • I fältet Google Analytics Web Property ID skriver eller klistrar du in det ID som hör till ditt konto på Google Analytics.
Observera att du inte är bunden till endast ett Google ID. För varje spelare har du möjlighet att ange ett nytt Google Analytics Web Property ID.
Events (händelser) från Streamio hittas via Behaviours – Events – Overview. I ditt konto på Google Analytics hamnar alla events under kategorin ”Streamio” och är en av 3 olika ”actions”:
– load
– play
– complete
Alla events har en ”label” som är satt till filmens titel + id.
Eventet ”complete” är något vi lagt till unikt för Google Analytics och registreras när en användare har sett klart en film. Det fungerar därmed som en metod för att avgöra hur många av de som klickat play också sett slutet på filmen.
Google Analytics-användaren kan naturligtvis välja att göra eventuella queries mot denna data för att få ut någon mer info, sammanställa på annat sätt etc.

Länka till Google Analytics