Ladda upp SWF-filer?

SWF är ett contatiner-format för Flash-projekt och inte en videofil. En film i en swf är oftast en animation, inte en ren videofil. Videoformatet i Flash är FLV.
Streamio tar emot nästan alla videoformat. Använd gärna våra rekommendationer som anges i vårt supportforum:

När jag laddar upp swf-video får jag ett meddelande med texten ”saknar giltigt filformat för video”. Vilket videoformat är giltigt?