Ladda upp ljud

Ljudfiler (audio) laddas upp på samma sätt som video, se Ladda upp video. Du når uppladdningssidan för ljud genom att välja fliken Audio i Biblioteket.
De flesta audio-format kan laddas upp. Mp3-filer och flv-filer lämas okodade medan övriga filer kodas om till mp3 med följande konfiguration:
Bitrate: 128 Kbps
Samplingsfrekvens: 44,1 KHz
Två kanaler (stereo)
Även videofiler kan laddas upp. Filen kodas då om till endast audio.

Ladda upp ljud (audio)