Du kan när som helst ladda ner till din dator en eller flera videoströmmar som skapats för någon av dina videos i ditt videobibliotek. Även den uppladdade originalfilen kan laddas ner.
För att ladda ner en specifik videoström till en specifik video:
1) Gå till ditt videobibliotek
2) Välj den film du vill ladda hem en videoström för genom att trycka på filmens titel
På videosidan som du kommer till finns det en knapp i nedre högra hörnet – ”Avancerade inställningar”.
När du trycker på den knappen kommer en undersektion att öppnas upp, enligt nedan:
ladda ner videofiler
Ladda ner filmfil
Under ”Avancerade inställningar” återfinns sektionerna ”Originalfil” och ”Videoströmmar”  som visar vilka videoströmmar som redan skapats/finns för denna specifika video.
Klicka på nedladdningssymbolen ladda ner video vid önskad videoström eller vid originalfil för att ladda ner filen till till din dator (för Internet Explorer kan du behöva högerklicka och välja Spara länk som…).

Ladda ner videofiler