Kontakta oss               Hämta gratis testkonto!               

Tvinga video och spellista att spelas

Hur gör jag för att tvinga en video (eller spellista) att spelas?

Lägg till query strings till publiceringskod för videoarkivspelare för att ange att specifik film och/eller spellista ska laddas.
Syntax:
Välja specifik playlist: playlist_id=xxx
Välja specifik film: video_id=xxx

En publicerad videoarkivspelare visar som standard den översta filmen i den översta spellistan. På samma sätt är det filmurvalet från den översta spellistan (om man har flera) som visas.

Denna standard kan man komma förbi genom att till publiceringslänken för ett videoarkiv lägga till en parameter (query string) som anger att en särskild film och/eller en särskild spellista ska startas/visas.

Exemplen utgår från en videoarkivspelare med tre olika spellistor. Spelaren kan ses på Streamios support.

Ursprunglig länk för publicering på webbplatser:

Det är i värdet för src, det vill säga url:en (https…), som parametern läggs till. (Denna url är densamma som i publicering med ”Direktlänk”.)

Enklast för att få den önskade publiceringslänken är att visa den publicerade videoarkivspelaren och högerklicka på en spellista eller en film och välja ”Kopiera länkadress”.

VÄLJA SPECIFIK PLAYLIST
Syntax: playlist_id=xxx

Exempel
Tvinga spelaren att först visa innehållet i den andra spellistan ”Publicera en film”.

1. Öppna videoarkivspelaren, här supportspelaren.
2. Högerklicka på spellistan och välj Kopiera länkadress (eller motsvarande för din webbläsare, här Chrome).

Högerklicka på spellistan ”Publicera en film” för att få korrekt länk (här i Chrome)

3. Byt ut hela länken för src i den ursprungliga publiceringslänken mot den kopierade länken.
Den slutliga publiceringslänken med tillägg (fet stil) blir då:

VÄLJA SPECIFIK FILM
Syntax: video_id=xxx

Exempel
Tvinga spelaren att först visa filmen ”Ladda upp film”.

1. Öppna videoarkivspelaren, här supportspelaren.
2. Högerklicka på filmen och välj Kopiera länkadress (eller motsvarande för din webbläsare, här Chrome).

Högerklicka på filmen ”Ladda upp film” för att få korrekt länk (här i Chrome)

3. Byt ut hela länken för src i den ursprungliga publiceringslänken mot den kopierade länken.
Den slutliga publiceringslänken med tillägg (fet stil) blir då:

Som synes går det att kombinera de två parametrarna, åtskilda med ”&”

Specialfall

Om angiven spellista inte finns i spelaren så visas spelarens första spellista.
Om angiven video inte finns i aktuell spellista så visas spellistans första film.
Alltså kan video_id användas utan playlist_id, förutsatt att videon förekommer i den första spellistan i spelaren.