Statistik

”STATISTIK”-sektionen hittar du tydlig och relevant statistik för dina filmer:statistik video kontonI

Här kan du se statistik både för hela kontot och för enskilda filmer. Välj flik Konto respektiveFilmer.
Statistik för olika kanaler
Har du publicerat filmer till olika sociala kanaler, som t ex YouTube, Twitter, Facebook eller LinkedIn, så visas även en fullständig statistik från varje kanal samlat på ett ställe.
KONTO
Välj för vilken tidsperiod du vill se samlad statistik över hela ditt konto. Du väljer mellan
Innevarande period         Aktuell kalendermånad
Föregående period          Föregående kalendermånad
Senaste 24 timmarna       Senaste dygnet
Senaste 7 dagarna           Senaste veckan
Senaste 30 dagarna         Senaste 30 dagarna räknat från dagens datum
OBS! Som mest ges alltså statistik för två månader tillbaka. Vill du ha statistik som sträcker sig längre bakåt i tiden rekommenderar vi att du kopplar Google Analytics till spelarna. Se mer om koppling till Google Analytics
Under respektive tidsperiod hittar du information om
Sidvisningar                    Totala antalet gånger alla sidor du publicerat filmer på besökts
Unika besökare               Totala antalet gånger unika besökare tittat på alla sidor du publicerat filmer på
Filmvisningar                  Totala antalet gånger unika- och icke unika besökare tittat på alla dina filmer
Visningsfrekvens             Hur stor andel av totala antalet unika besökare på alla sidor som sett din film
Andel                               Respektive kanals andel av det totala antalet spelningar
statistik filmer
Kontostatistik. Bocka av eller på kanaler i tabellen under diagrammet för att se respektive staplar i motsvarande färg.
Håll musen över en stapel för att se visningsfrekvens av en enskild kanal
Håll musmarkören över respektive kanals
färgade del av stapeln för att se information
statistik video
FILMER
Under fliken Filmer kan du förutom tidsperiod välja hur du vill sortera listan över filmerna. Välj mellan att sortera filmerna efter
– Senast skapade film
– Äldsta film
– Alfabetisk ordning
– Mest visad film under vald tidsperiod.
statistik filmer
Välj period, sortering och filtrering för filmer
Det är också möjligt att filtrera urvalet efter angiven tagg, Välj tagg i listan Filtrera efter tagg.
Du kan också göra en fritextsökning.
OBS! Som mest ges alltså statistik för två månader tillbaka. Vill du ha statistik som sträcker sig längre bakåt i tiden rekommenderar vi att du kopplar Google Analytics till spelarna. Se mer om hur du kopplar videovisningar till ditt Google Analytics 
Videos all time high
Om du vill veta vilken video det tittats mest på överhuvudtaget, oberoende av tidsperiod, så väljer du att sortera dina filmer under Bibliotek – Filmer efter ”Mest visade”.
Detaljerad information
För att få detaljerad information om en särskild film, klicka någonstans på filmraden.
Precis som för hela kontot kan du välja från vilka kanaler du vill se statistik. Likaså visas information om
– sidvisningar
– unika besökare
– filmvisningar
– visningsfrekvens
– andel som respektive kanal utgör
Om du vill ha mer detaljerad statistik om dina filmer och även få statistik längre tillbaka i tiden, så kan du också koppla din videospelare till Google Analytics för s k Event Tracking:
Behöver du hjälp med detta, så kontakta vår support så hjälper vi gärna till.