Språkstöd?

Texter förekommer på en mängd platser i Streamio, både i publicerade filmer och inne på det  inloggade kontot. Det är filmtitlar, användaruppgifter, taggar med mera. Varje språk består av en teckenuppsättning. Genom det övergripande textfilformat UTF-8, som Streamio stöder, hanteras de flesta teckenuppsättningarna automatiskt, se lista:
Dessa språk har alltså Streamio stöd för.
Något som kan ställa till det är dock det typsnitt som används för att visa tecknen. Inkluderar inte typsnittet en viss teckenuppsättning så kommer dessa tecken att renderas av ett default-typsnitt som har stöd istället. Denna fallback/reservutväg automatiseras av webb-browsern och har alltså bara estetiska bieffekter.
Ett undantagsfall är flashspelare som kan ha embedded fonts som inte får någon fallback utan istället kan rendera felaktiga tecken.
Ett annat undantag är om datorn inte har något fallback typsnitt. Detta verkar dock sällsynt i moderna operativsystem men i bland annat äldre Windowsversioner kan man då tvingas installera till exempel ett särskilt asiatiskt teckenstöd osv. Detta tillhör trots allt undantagen.

Vilka språk stöds i Streamio?