Kontakta oss               Hämta gratis testkonto!               

Skapa egna kodningsprofiler

Finns det något sätt att skapa en helt ny kodningsprofil?

OBS! Denna artikel vänder sig till användare som har avancerade kunskaper om videokodning. Om du saknar sådan kunskap avråder vi dig från att försöka skapa egna kodningsprofiler, då det lätt kan bli mycket dåliga resultat om kodningsprofiler baseras på felaktiga parametrar/värden.
Streamio gör det möjligt att skapa videoströmmar helt utifrån dina egna specifika önskemål. För att skapa en sådan videoström måste du först skapa en s k kodningsprofil, så kodningsmotorerna förstår vilka specifika parametrar/värden de ska utgå ifrån när de kodar om en video enligt dina önskemål.
För att skapa en egen kodningsprofil går du till ”Kontoinställningar” och sedan vidare till ”Kodningsinställningar”:
Du får då upp en förteckning över samtliga kodningsprofiler som finns tillgängliga på ditt konto:
Kodningsprofiler för enkodering av video
För att skapa en egen kodningsprofil trycker du på ”Skapa en ny kodningsprofil”-knappen. Du skickas då vidare till följande sida:
Ny enkoderingsprofil video
En kodningsprofil anger hur den uppladdade filmfilen ska kodas om till en internetanpassad videoström. Vid publicering av en video har du sen möjlighet att kombinera olika videoströmmar.
Det finns en uppsättning av standardprofiler från början. De profilerna är konfigurerade för att ge en optimalt  hög kvalitet på videouppspelning och täcker de flesta behov. Normalt finns det ingen anledning att ändra standardinställningarna.
Om du föredrar att skapa egna kodningsprofiler så finns det ett antal inställningar att göra.
För att skapa en ny kodningsprofil ska du börja med att ge den en egen Titel.
Därefter kan du efter eget tycke ange värden för och anpassa följande parametrar:
PARAMETER BEKSKRIVING
Video Bitrate
(50 – 3 000 Kbps)
Enhet: Kilobit per sekund (Kbps). Mängden data som används för att beskriva varje sekund av videospåret i filen. Ju högre siffra desto högre kvalitet. Tänk på att den verkliga videokvaliteten på den omkodade filmen aldrig kan bli högre än videokvaliteten på den uppladdade filmfilen.
Audio Bitrate
(16 – 320 Kbps)
Enhet: Kilobit per sekund (Kbps). Mängden data som används för att beskriva varje sekund av ljudspåret i filen. Ju högre siffra desto högre kvalitet. Tänk på att den verkliga ljudkvaliteten på den omkodade filmen aldrig kan bli högre än ljudkvaliteten på den uppladdade filmfilen.
Frame Rate
(1 – 30 fps)
Enhet: Frames per sekund (fps). Antalet stillbilder per sekund som används för att beskriva filmen.Vanligast i europeiska filmer är 25 fps. Ju lägre siffra desto mindre mjuka rörelser och skiftningar i filmen. Låg frame rate minskar filens totala storlek. Välj ”Samma” för att behålla den frame rate som finns i originalfilen.
Audio Sample Rate
(11 025 – 48 000 Hz)
Enhet: Hertz (Hz) per sekund. Antalet tester (samples) av ljudet som görs varje sekund. Varje media (CD, DVD, Radio etc) har sitt eget rekommenderade värde. Huvudprincipen är, som vanligt, ju högre värde, desto högre kvalitet.
Audio Channels Stereo eller mono
Bredd i pixlar Den önskade bredden på filmen, angiven i pixlar (px). Höjden skapas automatiskt efter filmens proportioner

 

Om du vill kan du associera en eller flera smarta taggar till din kodningsprofil. Vill du också att denna nya kodningsprofil ska ingå i dina standardinställningar för omkodning, så bockar du i check-boxen för detta ändamål.
Återstår bara att trycka på ”Skapa kodningsprofil” och sen är du är klar! Din nya kodningsprofil kommer nu att återfinnas i förteckningen över tillgängliga kodningsprofiler under ”Kodningsinställningar”.