Kontakta oss               Hämta gratis testkonto!               

Live streaming – Rekommenderade inställningar

Rekommenderade inställningar för ditt Streamio konto

Rekommenderade inställningar på Live-streaming genom Streamio

Varje fall är unikt och det är mycket som behöver vägas in för att välja rätt kvalitet för din live-streaming. Kvaliteten på live-streamingen är i slutändan upp till producenten avgöra, men för att ge bästa leverans till kund så måste hänsyn tas till tittarna i valen man gör – i dag är exempelvis mobila tittare väldigt vanliga och där varierar prestandan mycket. Ju högre bitrate ju större är risken att mobila tittare får problem. Det kommer alltid finnas tittare som har problem, när en live-streaming skickas ut till många så är det alltid någon får problem på grund av att de som flyttas mellan mobila master, eller har dåligt Wifi eller liknande.

Vi erbjuder såklart live-streaming i bästa möjliga kvalitet, hög upplösning och hög framerate, men det är inte alltid det bästa för dina tittare. Om du sänder med hög kvalitet ökar risken att tittare får problem, detta beror naturligtvis till stor del på tittarnas förutsättningar. Det du kan göra är att anpassa innehållet och inställningarna för hur du sänder din livestream. En lägre bitrate ökar antalet mottagare som får en bra mottagning. Ett annat scenario är att många tittar från samma plats  och bandbredden blir ett problem – om man sänder med 3000 kbps / 3 Mbit per sekund och 100 personer tittar från samma företag så drar detta 300 Mbit. Om du vet om att det scenariot kan uppstå så rekommenderar vi lägre inställningar, för att bandbredden på tittarnas plats inte ska överbelastas.

Här är några exempel på rekommenderade inställningar för Streamio som du kan utgå från och förändra för att anpassa till just dina behov, för att leverera bästa upplevelse av dina live-streamingar till dina kunder.

Normalkvalitet – SD video med låg bitrate

Upplösning: 540p, 960x540px
Bilder per sekund: 25-30 fps
Bitrate: 1200-1500 kbps
Audio bitrate: 128 kbps
Audio sample rate: 48 kHz

Denna inställning har en relativt låg upplösning ”normal tv-upplösning” och en väl tillbakadragen bitrate som gör att det inte krävs mer än dryga 1 – 1.5 Mbit anslutning för att hantera strömmen. Denna inställningsnivå är något av en favorit för högsta kompatibilitet med så många användare som möjligt, men kvaliteten är i ”den lägre nivån”. Passar mycket bättre för talare, kommunfullmäktigemöten, nyhetspresentationer och liknande än det gör för idrott. Många tycker dock att denna nivå räcker långt!

Hög kvalitet – HD 720p med hög bitrate

Upplösning: 720p, 1280x720px
Bilder per sekund: 25-30 fps
Bitrate: 2000-2500-3000 (tänk på risken att gå över 3000, se nedan)
Audio bitrate: 128 kbps
Audio sample rate: 44kHz

Här drar vi upp bitraten till det dubbla och utnyttjar det till en högre upplösning, 720p är ett HDTV format. Mängden information i en 720p jämfört med en 540p är nästan den dubbla så för att hålla samma kvalitet, allt annat lika, behövs det dubbel bitrate. Ändå kan 720p upplevas som mer ”krispigt” och kännas modernare. Prova gärna att streama 720p i 2000, 2500 och 3000 kbps för att se skillnaden.

Hög kvalitet – SD med hög bitrate

Upplösning: 540p, 960x540px
Bilder per sekund: 25-30 fps
Bitrate: 2000-3000 (tänk på risken att gå över 3000, se nedan)
Audio bitrate: 128 kbps
Audio sample rate: 44kHz

Ett alternativ för hög kvalitet är annars att behålla upplösningen på 540p men dra upp bitraten till 2000 – 3000 kbps. Upplösningen är lägre men komprimeringen blir lägre än för 720p eftersom endast hälften så mycket data måste behandlas i bilden. Detta får den positiva effekten att rörliga objekt ser bättre ut och laggar mycket mindre.

Hög kvalitet – HD 720p med hög bitrate och hög framerate

Upplösning: 720p, 1280x720px
Bilder per sekund: 60 fps
Bitrate: 2500-3000 (tänk på risken att gå över 3000, se nedan)
Audio bitrate: 128 kbps
Audio sample rate: 44kHz

Om bilder per sekund (framerate) ökas så upplevs bilden som mjukare, vilket blir tydligt i och med att det är mindre ”sudd” när något rör sig. Nackdelen är naturligtvis att 60fps kan dra dubbelt så mycket data som 30 fps, så även detta blir en avvägningsfråga. Tänk på att alla kameror, filmklipp etc måste leverera 60fps för att det skall vara meningsfullt att skicka den höga frameraten.

Låg kvalitet – SD video med låg bitrate

Upplösning: 480p, 852x480px
Bilder per sekund: 25 fps
Bitrate: 800 kbps
Audio bitrate: 96 kbps
Audio sample rate: 48 kHz

Denna inställning är rätt intressant. Med tanke på att det är låg upplösning, låg framerate, låg bitrate och sämre ljud än alla andra inställningar vi diskuterar här så kan även en sån här låg inställning vara fantastiskt bra. I mindre format (telefon eller inte maximerat fönster) ser det väldigt bra ut. I fullskärm på en dator ser det fortfarande, med tanke på omständligheterna, helt okej ut. Den här inställningen visar att det är värt att experimentera med inställningarna baserat på de egna behoven. Så för att du ska hitta de inställningar som passar bäst för dig så föreslår vi att du testar de olika rekommenderade inställningarna och utvärderar samt anpassar dessa, efter dina egna och dina tittares förutsättningar.

Tänk på tittarens bildstorlek

Publikens sätt att titta påverkar mycket hur du ska agera – det är väldigt stora skillnader i kvalitetskrav om tittarna ser på små mobilskärmar eller fullskärm, castar till TV-skärmar eller projektorer. I det första fallet bör någon av de lägre inställningarna tjäna bättre än i det andra fallet.

Har du fler frågor och funderingar kring inställningar eller annat som berör ditt Streamio-konto så kan du alltid kontakta oss här!