Live streaming – Rekommenderade inställningar

Rekommenderade inställningar på Streamio

Varje fall är unikt och det är mycket som behöver vägas in för att välja rätt kvalitet. Kvaliteten varierar på grund av innehåll och kraven på kvalitet kan bara producenten avgöra. Dock måste man ta tittarna med i valen man gör – i dag är exempelvis mobila tittare väldigt vanliga och där varierar prestandan mycket. Ju högre bitrate, desto fler tittare får problem. Det kommer alltid finnas tittare som har problem, när man når många så är det alltid någon som flyttas mellan mobila master, eller har dåligt Wifi, eller är omedvetna om att ungdomarna använder alla bandbredd för att ladda ner filmer.

Om man sänder med hög kvalitet kommer antalet användare som har problem möjligen vara större. Detta beror naturligtvis på målgruppen och var man når dessa, liksom innehållet man sänder. Är man orolig kan man sänka ytterligare. En lägre bitrate ökar antalet mottagare som får en bra mottagning.

Ett annat scenario när bandbredden kan bli ett problem är när många tittar från samma plats – om man sänder med 3000 kbps / 3 Mbit per sekund och 100 personer tittar från samma företag så drar detta 300 Mbit.

Kostnaden är också en aspekt, även om kvaliteten förbättras markant så kostar det 3 gånger så mycket i bandbredd att streama med 3000 kbps som det gör med 1000 kbps – har man många tittare kan detta mycket väl vara en aspekt.

Här är några inställningsexempel som man kan utgå från och förändra för att anpassa till sina egna behov.

Normalkvalitet – SD video med låg bitrate

Upplösning: 540p, 960x540px
Bilder per sekund: 25-30 fps
Bitrate: 1200-1500 kbps
Audio bitrate: 128 kbps
Audio sample rate: 48 kHz

Denna inställning har en relativt låg upplösning ”normal tv-upplösning” och en väl tillbakadragen bitrate som gör att det inte krävs mer än dryga 1 – 1.5 Mbit anslutning för att hantera strömmen. Denna inställningsnivå är något av en favorit för högsta kompatibilitet med så många användare som möjligt, men kvaliteten är i ”den lägre nivån”. Passar mycket bättre för talare, kommunfullmäktigemöten, nyhetspresentationer och liknande än det gör för idrott. Många tycker dock att denna nivå räcker långt!

Hög kvalitet – HD 720p med hög bitrate

Upplösning: 720p, 1280x720px
Bilder per sekund: 25-30 fps
Bitrate: 2000-2500-3000 (tänk på risken att gå över 3000, se nedan)
Audio bitrate: 128 kbps
Audio sample rate: 44kHz

Här drar vi upp bitraten till det dubbla och utnyttjar det till en högre upplösning, 720p är ett HDTV format. Mängden information i en 720p jämfört med en 540p är nästan den dubbla så för att hålla samma kvalitet, allt annat lika, behövs det dubbel bitrate. Ändå kan 720p upplevas som mer ”krispigt” och kännas modernare. Prova gärna att streama 720p i 2000, 2500 och 3000 kbps för att se skillnaden.

Hög kvalitet – SD med hög bitrate

Upplösning: 540p, 960x540px
Bilder per sekund: 25-30 fps
Bitrate: 2000-3000 (tänk på risken att gå över 3000, se nedan)
Audio bitrate: 128 kbps
Audio sample rate: 44kHz

Ett alternativ för hög kvalitet är annars att behålla upplösningen på 540p men dra upp bitraten till 2-3000 kbps. Upplösningen är lägre men komprimeringen blir lägre än för 720p eftersom man bara måste behandla hälften så mycket data i bilden. Detta kan få mer rörliga objekt att se bättre ut.

Hög kvalitet – HD 720p med hög bitrate och hög framerate

Upplösning: 720p, 1280x720px
Bilder per sekund: 60 fps
Bitrate: 2500-3000 (tänk på risken att gå över 3000, se nedan)
Audio bitrate: 128 kbps
Audio sample rate: 44kHz

Om man går upp i bilder per sekund (framerate) så upplevs bilden som mjukare, vilket blir tydligt i och med att det är mindre ”sudd” när något rör sig. Nackdelen är naturligtvis att 60fps kan dra dubbelt så mycket data som 30 fps, så även detta blir en avvägningsfråga. Tänk på att alla kameror, filmklipp etc måste leverera 60fps för att det skall vara meningsfullt att skicka den höga frameraten.

Låg kvalitet – SD video med låg bitrate

Upplösning: 480p, 852x480px
Bilder per sekund: 25 fps
Bitrate: 800 kbps
Audio bitrate: 96 kbps
Audio sample rate: 48 kHz

Denna inställning är rätt intressant. Med tanke på att det är låg upplösning, låg framerate, låg bitrate och sämre ljud än alla andra inställningar vi diskuterar här så kan även en sån här låg inställning vara fantastiskt bra. I mindre format (telefon eller inte maximerat fönster) ser det vlädigt bra ut. I fullskärm på dator ser det fortfarande, efter omständligheterna, helt okej ut. Den här inställningen visar att det är värt att experimentera med inställningarna baserat på de egna behoven.

Tänk på tittarens bildstorlek

Publikens sätt att titta påverkar mycket hur man ska agera – det är väldigt stora skillnader i kvalitetskrav om tittarna ser på små mobilskärmar eller fullskärm, castar till TV-skärmar eller projektorer. I det första fallet bör någon av de lägre inställningarna tjäna bättre än i det andra fallet.