GDPR-säker streaming & video

GDPR-anpassning med
svensk videoplattform

Din videohantering innebär alltid hantering av personuppgifter. Hänsyn måste tas till såväl själva innehållet i filmen (som oftast innehåller personuppgifter), undersystem som behandlar dessa uppgifter och inte minst distributionen av filmerna som behandlar personuppgifter för de som tittar på filmerna.
GDPR-säker streaming och video

GDPR-anpassad videoplattform

Streamio är en av de bäst anpassade lösningarna för video, ljud och livestreaming. Vi arbetar aktivt tillsammans med våra kunder för en effektivt och korrekt hantering av dataskyddsförordningen, även känt som GDPR. Vill du läsa hela förordningen hittar du den här, men nedan sammanfattar vi varför vi är GDPR säkra och det bästa valet för video och streaming:

  • Du styr publiceringen till 100%
  • Vi har svenskt standardavtal för personuppgifter (IT- och Telekomföretagen)
  • Du behåller fullständiga rättigheter och ägande av allt ditt innehåll
  • Vi har få underleverantörer och alla har personuppgiftsbiträdesavtal
  • Svensk avtalspart, som äger driftsplattformen - inga molntjänster
  • Streamio kan användas helt utan utländska underleverantörer

people in front of American flag

CLOUD Act

Den Amerikanska lagen, Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, mer känt som CLOUD Act, innebär en tydlig komplikation i relation till GDPR.

EDPS, European Data Protection Supervisor, anser att CLOUD Act kan vara i konflikt med GDPR, då den ger amerikanska myndigheter rätten att begära ut uppgifter från amerikanska företag, även om själva servrarna där uppgifterna finns lagrade fysiskt befinner sig utanför Amerikas gränser. CLOUD Act gäller alla amerikanska företag, även om de opererar i Europa och lagrar data i Europa. Lagen har kritiserats av EFF, Amnesty och Human Rights Watch – men backas av Microsoft, Google, Facebook och Apple.

Enklaste sättet att vara helt säker är att använda leverantörer inom EU, utan ägande av amerikanska leverantörer. Kom dock ihåg att det är minst lika viktigt att också hålla koll på underleverantörer av textning, CDN, kodning av filmer och lagringstjänster för backup!

Schrems II GDPR Video OVP

Schrems II

Schrems II-domen krånglade till allt lite mer. EDPB (European Data Protection Board) har publicerat rekommendationer på det omfattande arbete man behöver vidta för att säkra överföringar till tredjeland.  Eller så gör du det lätt för dig och använder en helsvensk videotjänst!

Swedish flag

En lösning helt utan underbiträden i tredjeland​

Med Streamio kan du köpa en unik plattform som helt saknar riskerna med exempelvis amerikanska molnleverantörer.

Vi är ett svenskägt företag som äger egna serveranläggningar i Stockholm och Uppsala. Vi använder inga utländska molnleverantörer. Vi är en riktig internetoperatör som styr trafiken och dess loggning själva.

Om du vill så kan tjänsten levereras i sin helhet utan några utländska underleverantörer!

global connections

CDN för videodistribution

När en tittare ser dina filmer så distribueras dessa vanligen via ett eller flera CDN (Content Distribution Network). Det är viktigt att uppmärksamma att CDN-operatören kan komma åt trafikdata för distributionen vilket vanligen innefattar loggning av personuppgifter, inkluderande IP-nummer.

För våra kunder som verkar främst i Sverige och Norden har vi ett svenskt CDN, som är GDPR-säkert, där underbiträdet är svenskt och beläget endast ett stenkast från vårt kontor på Uppsala Slott.

Sjuksköterska i offentlig sektor

Streamio för offentlig sektor​

GDPR är en stor fråga för aktörer inom offentlig sektor och Streamio kan stolt räkna ett stort antal offentliga institutioner, kommuner, regioner och myndigheter till sina kunder. Varför aktörer i offentlig sektor väljer Streamio:

Svensk leverantör GDPR-fokus

Based in Sweden

Streamio är en tjänst som utvecklas och drivs av Rackfish AB, det svenska hosting- och streamingföretaget. Streamio levereras från svenska servrar under branschens svenska standardavtal. Vi är helt enkelt svenskast av de svenska leverantörerna.
Svenskare än så blir det inte! 🙂