Kontakta oss               Hämta gratis testkonto!               

Integritetspolicy

Hur vi hanterar personuppgifter.

Allmänt

Rackfish AB, 556614-3243, Uppsala Slott, 75237 Uppsala är en leverantör av internettjänster såsom hosting, CDN, domännamn, webbhotell, servrar, videodistribution, live-streaming, video-on-demand med mera. Rackfish AB är personuppgiftsansvarig för behandling av uppgifter för bland annat våra kunder, användare och andra kontakter vi har i utövandet av vår verksamhet.

Vi arbetar aktivt med att minimera användandet av personuppgifter och värna om personlig integritet. Denna policy kan därför komma att uppdateras, vilket annonseras på vår webbplats www.streamio.com/streaming/sv/legal.

Datainspektionen informerar om GDPR på denna sida

Vilken typ av data hanterar vi?
Rackfish hanterar kunddata som är kopplat till avtal eller tjänster såsom namn, adresser, e-postadresser, telefonnummer, personnummer och IP-adresser. Dessutom har vi data om personer och företag vi har kontakt med utan att något avtal finns, exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer. Slutligen lagrar vi trafikuppgifter såsom loggning av ip-nummer, trafik, inloggningar och liknande händelser. Vi har en speciell sida om vår cookie-hantering.

När samlar vi in personuppgifter?
* Vid beställning eller offerering av tjänster samt avtalsskrivning
* Vid brevväxling, telefonsamtal och annan korrespondens
* När våra tjänster används
* När vi blir kontaktade och vid personliga möten
* Vid besök på våra webbplatser
* Enkäter och undersökningar

Varför samlar vi in personuppgifter?
Vi behöver samla in personuppgifter för att sälja, leverera, supporta och informera om samt marknadsföra våra tjänster. Vi behöver samla in uppgifter för att veta vem som äger tjänsten och vem som är betalningsansvarig för dessa så att vi kan fakturera vår leverans och uppfylla avtal. För att upprätthålla säkerhet är inloggningsinformation nödvändig att ha. Vidare har vi behov av att analysera och följa upp. Direktmarknadsföring (som du kan avregistrera dig från).

Vilka källor använder vi för att hämta uppgifter?
Det händer att vi inhämtar uppgifter från tredje part. Detta kan vara för att komplettera uppgifter vi behöver för att hantera en leverans (exempelvis gällande firmatecknare, organisationsnummer eller registrerad adress). För att kunna marknadsföra våra tjänster så hämtar vi ibland uppgifter från exempelvis Bolagsverket/Bisnode/UC eller Sociala medier och andra externa sidor.

Vilka delar vi uppgifter med?
Vi delar personuppgifter med externa leverantörer för att kunna fullgöra leverans och hantering av våra tjänster, i vissa fall även utanför EU/EES, för att kunna tillhandahålla begärda tjänster eller för att i marknadsföringssyfte kunna erbjuda dig dina tjänster. Självklart skall vi se till att inte informationen används för andra syften än de vi anger för att leverera tjänsten och att underleverantörer hanterar överförd data på i enlighet med gällande lag. Rackfish kan även komma att lämna ut eller helt lämna över personuppgifter samt register över dessa till tredje part om tredje part övertar Rackfish verksamhet delvis eller fullt ut. Vi kan även komma att dela personuppgifter mellan bolag i samma koncern, för att fullgöra leveransen då vi delar vissa resurser.

Hur länge lagrar vi uppgifter?
Rackfish sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation, eller så länge det är nödvändigt i enlighet med denna policy eller för att uppfylla andra lagar och regleringar. Bokföringsdata lagras i minst 7 år, men inte längre än 10 år. Övriga insamlade uppgifter raderas inom rimlig tid. I många tjänster kan kund själv radera uppgifter eller begära assistans från oss för att få uppgifter raderade. Personuppgifter som används för fakturering sparas så länge det krävs som underlag för bokföringen. Om vi har fått samtycke till för att behandla information så lagrar vi det så länge som samtycket kvarstår, det kan när som helst återkallas.

Backuper sparas i enlighet med respektive tjänstespecifikation, men aldrig längre än 25 månader. Trafikdata, loggar och liknande data raderas normalt inom 6 månader om de inte är grund för debitering då de kan komma att sparas i 25 månader.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att få dina uppgifter ändrade eller borttagna och detta utförs av Rackfish utan onödig fördröjning där så är möjligt, med hänsyn till gällande lagar och regler samt intresseavvägning. Tycker du att denna avvägning är felaktig har du rätt att invända mot denna. Du kan också dra tillbaka ditt samtycke och lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen. Du kan få tillgång till dina personuppgifter vid begäran en gång per år genom registerutdrag. Om du ändå inte blir nöjd med vår hantering så kan du vända dig till Datainspektionen.

Personuppgiftsincident
Personuppgiftsincidenter skall rapporteras till Datainspektionen utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar. Vi skall även informera de registrerade om  att det finns risk att deras rättigheter påverkas.

Personuppgiftsansvarig
Rackfish AB, 556614-3243
Telefon: 018-181800
Adress: Uppsala Slott, 75237 Uppsala
E-post: support@rackfish.com

Tillsynsmyndighet
Datainspektionen
https://www.datainspektionen.se/
datainspektionen@datainspektionen.se
08-6576100