Avtal och villkor

Din integritet, cookies, vår hantering av personuppgifter, GDPR med mera.

Vi använder standardavtal från IT&Telekomföretagen, en medlemsorganisation med 1300 medlemmar och nästan 100 000 anställda. Dessa avtal är i linje med GDPR.

Information om vår integritetspolicy: svenska | engelska

Allmänna villkor och avtal

Våra tidigare avtal ersätts nu av standardavtalen från Svensk IT- och Telekomindustri. Kontakta oss om du vill granska dessa. Dessa hänvisar till vår IT-policy och säkerhetspolicy.

Streamio Användarvillkor

Streamio användarvillkor: svenska | engelska

Rackfish SLA

Våra servicenivåavtal: svenska | engelska