Tillgänglig video

Tillgänglighet för spelare av online video​

Streamio använder Radiant Media Player som primär spelare för video som följer standarderna för WCAG2 & WAI-ARIA

Streamio tillgänglighet

Vad är tillgänglighet?

Tillgänglighet handlar om att göra innehåll tillgängligt för alla användare, oavsett funktionsvariationer. För video och ljud kan detta vara att tillhandahålla undertexter, syntolk, textversion (transkription) och teckenspråk. Webben ska vara tillgänglig!

Mycket av det vi kommer i kontakt med i dag är är olika aktörer inom den offentliga sektorn som får nya lagkrav på sig under 2020. 

Inte bara offentlig sektor

Tillgänglighetsanpassning är inte en fråga som enbart berör offentliga aktörer även om Webbdirektivet är riktat mot dessa och inte privata aktörer. Bristande tillgänglighet är ett problem på många sätt:

Dels berörs alla företag som levererar till kommuner, landsting, statliga verk och så vidare. Men även privata företag har behov av att göra sitt innehåll tillgängligt för alla.

Det handlar dels om att inte exkludera grupper och dessutom vill man inte missa en del av marknaden man verkar på.Tillgänglighet för alla användare är en fråga om mänskliga rättigheter – FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är grunden för regleringen i Webbdirektivet. Vissa tillgänglighetsaspekter är viktiga för stora grupper. Exempelvis är undertexter något som används i många sammanhang:

Man kanske inte kan språket helt flytande och vill ha stödet av att både lyssna och läsa. Eller så använder man undertexter när man tittar på en film i en miljö där man inte kan ha fullgod volym på filmen. Ett tredje alternativ är att ljudet på filmen tidvis är dåligt, eller vissa aktörer pratar otydligt.

Bättre sökbarhet, SEO

Ytterligare en aspekt som man inte vill missa är sökmotorsanpassning, SEO. Att tillhandahålla textning och transkriptioner för filmer och ljudfiler, såsom exempelvis podcasts, är ett utmärkt sätt att bli hittad när någon söker efter innehåll man berör.

Tillgänglighet för Streamio

Textning och transkribering

Streamio stödjer textning enligt standarden WebVTT som fungerar både mobilt och på datorer. SRT-filer kan konverteras automatiskt och redigering kan göras direkt i Streamio. Textning fungerar med språk som har andra teckenuppsättningar. Spelare har möjlighet att ha ett bifogat transkriberingsfönster.

Tangentbordsnavigering

Fullt stöd för tangenbordsnavigering i videospelaren.

Kontrast

Videospelaren är anpassad till att stödja WCAG AAA nivån för kontrast och tillåter att man anpassar detta efter eget behov vi skräddarsydd CSS.

Skärmläsare

Videospelaren testas mot skärmläsare och följande rekommenderas:

  • NVDA 2017+ med senaste Chrome på Windows 10+
  • VoiceOver med senaste Safari på macOS 10.12+
  • TalkBack med senaste Chrome för Android
  • VoiceOver med senaste Safari på iOS 12+

Utveckling av tillgänglighet på Streamio

Här är våra prioriterade områden för utveckling inom tillgänglig video.

Automatisk textning

Tester pågår med att integrera automatisk textning och transkription, vi siktar på att släppa denna funktionalitet under 2020.

Flera ljudspår

För effektiv hantering av syntolkning så håller vi på och undersöker det tekniska förutsättningarna för flera ljudspår (vilket också kan användas för exempelvis flera språk)

Flera videospår

För teckentolkning tittar vi på olika lösningar och har inte valt väg. Transparenta video overlays är en väg att gå, eller flera synkade spelare, Vi tittar också på att implementera flera videospår som man kan växla mellan vilket skulle vara en flexibel och pålitlig lösning.

 

Marknadens mest prisvärda videoplattform

Prova Streamio du också och flytta budget till produktion av filmer istället för distribution!
Inget stort beslut. Du kan testa så länge du vill, alla funktioner, helt utan kostnad (och utan kreditkort!)

Olika sätt att göra video tillgänglig

Syntolkningsyntolkning 

 

Syntolkning skall ske om det behövs för att personer med begränsad syn behöver det för att ta del av innehållet. Man kan även tillhandahålla motsvarande information som text, exempelvis genom att tillhandahåll manus för videoinspelningen. .Det är möjligt att planera inspelningar så att detta inte behövs, exempel på detta är att man beskriver eventuella bilder som visas så att de som inte ser dem förstår innehållet. En fördel med bra sådan produktion är att den även lämpar sig för distribution som exempelvis podcast.  Om syntolkning erbjuds så löser man detta bäst med ett ytterligare ljudspår som användaren enkelt kan välja i spelaren.

Undertexterundertexter

Undertexter är den vanligaste formen av anpassning som är otroligt viktigt för att göra film tillgängligt och ett krav. Här kan man arbeta med flera olika språk för att göra innehåll tillgängligt för andra språkgrupper. Det är viktigt att texterna fungerar även i andra enheter som mobiler.  
Tillgänglig videospelare med undertexter och trankskription

Transkription

Med transkription kan man ta till sig informationen från filmen genom att läsa innehållet i egen takt. 
 

TeckenspråkTillgänglighet - Teckenspråk, teckentolkning

Lagen ställer inte krav på att man måste ha teckenspråksversioner av filmer, men det kan ändå vara ett behov när det gäller exempelvis viktig samhällsinformation. 
Teckenspråkstolkning är mycket en fråga om organisation, särskilt vid livesändningar. Att ha med teckenspråk i produktioner ställer inte nödvändigtvis krav på plattformen utan kan lösas helt i produktion, även om stöd i plattformen både kan underlätta och göra lösningen mer inkluderande.

Separat teckenspråksversion

Det vanligaste är att man producerar två filmer, en utan teckenspråk och en med en bildmixad variant där teckenspråket är med. Bildmässigt är det viktigt att man tydligt kan se ansikte och händer, och en hög kvalitet på streamingen liksom upplösningen (HD-kvalitet!) är viktig.  När man ser teckentolkning på SVT är detta det vanliga sättet och något som skapas i produktionen.

Ett annat alternativ är att man gör detta inte i produktionen utan som en overlay som mediaservern kan slå av och på, alternativt som finns som ett lager i mediaspelaren som kan slås av och på.

Flera kanaler

Ett annat sätt är att tillhandahålla en videospelare som kan växla mellan flera kanaler, där användaren själv kan välja version av filmen. I detta fall producerar man två filmer, den ena med och den andra utan teckenspråk – dessa levereras sedan som spår som användaren kan välja mellan.

Synkroniserade filmer
Ytterligare ett alternativ är att arbeta med flera filmer som synkroniseras i tid. Detta ger vanligen två fönster, ett med filmen och ett med teckentolkaren. Att ha synkade filmer försvårar funktionen i olika mottagande enheter, exempelvis mobiler

Söka mer information

Om du vill söka efter mer information om tillgänglig video på nätet så kan sökord såsom assistive technology, web video text tracks, webvtt, WCAG 2.0″, WCAG 2.1 och user interface controls ge bra startpunkter för mer information. Svårigheten är framförallt att sålla och att hitta den information som är relevant!