Live-streama från Tricaster

Skapa en ”Custom connection” i TriCaster och lägg in uppgifterna som man hittar i Streamio under:

Bibliotek – Live! – TriCaster (grön knapp).

Uppgifterna som behövs är:

Server Address. Stream ID och Type

tricaster live-streaming