Kontakta oss               Hämta gratis testkonto!               

Lägga till videoströmmar

Vad är transkoderingar och varför i hela friden vill jag ha detta?

Du kan när som helst lägga till en eller flera nya videoströmmar till någon av dina videos i ditt videobibliotek.
För att lägga till en ny videoström till en specifik video:
1) Gå du till ditt videobibliotek
2) Välj den film du vill koda om genom att trycka på filmens titel
På videosidan som du skickas till finns det en knapp i nedre högra hörnet – ”Avancerade inställningar”. När du trycker på den knappen kommer en undersektion att öppnas upp, enligt nedan:
avancerade videoinställningar
Under avancerade inställningar återfinns olika typer av information, men också en sektion i mitten (”Videoströmmar”)  som visar vilka videoströmmar som redan skapats/finns för denna specifika video.
Om du vill lägga till en ny videoström för denna specifika video, så väljer du bland de alternativ som finns tillgängliga i listan för videoströmmar och trycker sedan på ”Lägg till”. Originalfilen till denna video skickas då omedelbart till Streamios kodningsmotorer och en ny videoström skapas och läggs till.
Du kan enkelt följa denna process i realtid med hjälp av den förloppsindikator som visas under omkodningsprocessen. När omkodningen är klar kommer detta att visas på samma sätt som de övriga videoströmmar som tidigare skapats för denna video.
P.S Om du inte hittar en videoström som passar dina behov i listan, så kan du också skapa en helt egen videoström enligt dina egna önskemål. Mer information om hur du gör detta återfinns i detta supportforum under rubriken ”Skapa egna videoströmmar”.