Kontakta oss               Hämta gratis testkonto!               

Kodningsinställningar

Kodningsinställningar

Om du vill kan du själv bestämma vilka specifika kodningsinställningar som ska gälla för ditt konto.
Detta gör du genom att klicka på ”KONTOINSTÄLLNINGAR” och sedan välja”Kodningsinställningar”. Du kommer då till en förteckning över samtliga tillgängliga kodningsprofiler på ditt konto:
Kodningsprofiler för enkodering av video
Om du vill ange vilka kodningsprofiler som Streamios kodningsmotorer ska koda till, så klickar du först på titeln till den kodningsprofil du vill använda.
Därefter bockar du i den check-boxen:
standard enkodering av video
Repetera ovanstående steg för var och en av de kodningsprofiler du vill (eller inte vill) ska ingå under ”Kontoinställningar” för omkodning.
Nästa gång du vill ladda upp en film och du väljer ”Kontoinställningar” som kodningspreferens, så kommer filmen att kodas om till de kodningsprofiler du angett som ”Default” här.
OBS! Kodningsprofiler märkta med Standard-ikonen kan inte modifieras eller raderas. Skapa en ny profil för att göra dina egna inställningar.
standardkodning av onlinevideo
Standardprofiler kan inte ändras eller raderas.
Du kan däremot välja att inte använda en standardprofil.