Använda externa spelare som FLV, JW?

Det är fullt möjligt att använda olika typer av spelare. Du behöver då använda Streamios API på något sätt.
Använd informationen i videons JSON-länk. Den når du genom att klicka på önskad film i filmbiblioteket. Klicka sen på Avancerade inställningar för att se API-länkarna.
Mer om Streamios API på https://streamio.com/developers
Är det möjligt att använda Streamio med alternativa spelare som JW Player eller FLV Player, eller måste jag använda den spelare som finns i Streamio?