Anpassning funktionshindrade

De flesta funktioner går att sköta med tangenter:
Starta och pausa uppspelning genom att klicka med musen var som helst på spelaren eller
    trycka på mellanslags-tangenten, SPACE
Visa film i fullskärm genom att dubbelklicka var som helst på spelaren.
    Dubbelklicka igen eller tryck ESC för att återgå till normal storlek
Reglera volym från tangentbordet via pil upp- och pil ner-tangenterna
Spola framåt-bakåt via pil höger och pil vänster
Finns det kortkommandon för spelaren och någon anpassning till personer med funktionsnedsättning?