Kontakta oss               Hämta gratis testkonto!               

Förbättrad delning till Youtube

En av fördelarna med Streamio är att man även kan, direkt inne i Streamio, dela ut filmer till sociala nätverk som Youtube. Man kan även dela video till Linkedin, Twitter och Facebook direkt från Streamio – och dra nytta av dessa nätverks respektive fördelar samtidigt som man kan ha en “ren” Streamio-film publicerad på exempelvis den egna webbsidan eller för mailutskick.

Vi har förbättrat delning till Youtube med nya funktionaliteter. När du delar video från Streamio till sociala medier kan du välja:

Under Sekretess:

Välja om filmerna skall vara Publika (synliga för alla), Olistade (synliga för alla som har länken) eller Privata (inte tillgänglig publikt på Youtube) är nu möjligt för varje film direkt i delningsfönstret.

Under tillåt kommentarer:

Ställa in om man skall tillåta kommentarer på filmen (Ja), inte tillåta några kommentarer (Nej) eller moderera kommentarer så att endast kommentarer man godkänner visas (Endast godkända).

Dela videos till Youtube

Betygssättning:

Slutligen kan man här avgöra med ett kryss huruvida Youtubes betygssystem skall användas och låta besökare sätta betyg på filmen.

Särskilt funktionaliteten med kommenterar är viktig, eftersom inte alla har resurser att bevaka ytterligare ett socialt nätverk så är risken stor om man inte använder denna funktionalitet att dåliga kommentarer kring filmer får stå oemotsagda på Youtube – vilket är en risk.

Har du några frågor?
Kontakta oss så hjälper vi dig!