Kontakta oss               Hämta gratis testkonto!               

Tips för upphandling av video för kommunfullmäktige

Vi stöter ofta på upphandlingar där man valt att blanda ihop produktion av kommunfullmäktige med distribution av densamme. Detta är en fördyrande och ologisk hantering av två väsentligen skilda tjänster, som går att hantera bättre för att spara pengar.

Fördyrande omständligheter

Till att börja dagen med så kostar själva hanteringen av upphandlingen en hel del arbetstid. Det är inte helt lätt att skriva rimliga specifikationer som tillgodoser behoven utan att ha bias mot specifika funktioner i specifika system. En upphandling involverar också personal från oftast flera olika avdelningar, och detta tror vi är ett av skälen till att många kommuner bara nöjt sig med Youtube. Det är helt enkelt regeln om ”minsta möjliga motstånd” då upphandlingar kan upplevas som både krångliga och tidskrävande. 

En annan fördyrande omständlighet vi ser är o-optimala skall-krav. Ett skall-krav kan vara bestämt efter funktionalitet i en speciell plattform. En annan plattform kan ha en lösning som skiljer sig åt vilket gör kravet onödigt samtidigt som det blockerar deltagande. Ofta kan samma sak uppnås på flera olika sätt. Att utvärdera dessa funktioner och tekniska konsekvenser kräver ofta en hög IT-kompetens. Att skriva korrekta och objektiva kravspecifikationer är ingen barnlek.

Rätt leverantör, producent eller driftsbolag?

Ofta får vi förfrågan om att lämna anbud där videoproduktion ingår. Vi kan inte mycket om videoproduktion och sysslar inte med att upphandla produktionskompetens. Det skulle vara fördyrande. Samma gäller omvänt, det är sällan man stöter på videoproducenter som kan drifta datacenter.

Ändå är detta det vanligaste scenariet och ofta leder det till att man väljer en videoproducent och får dennes val av plattform på köpet.

Streamio är en professionell videoplattform för kommunfullmäktige. Streamio drivs av Rackfish AB som är en internetoperatör och driftsspecialist. När det gäller kamerateknik och videoproduktion så finns det andra som är betydligt bättre lämpade. 

Problematiska legala frågor

Vi ser ofta hur producenter har valt att lägga upp video från kommunfullmäktige på amerikanska tjänster, såsom Youtube och Vimeo med flera. Detta innebär dock en lång rad regulatoriska utmaningar. Hur garanterar man exempelvis att inte personuppgifter flyttas till tredje land för annonsprofilering när man lägger ut video på den egna webbsidan? 

Här är det kostnader som drabbar kunden direkt och som aldrig syns, men det medför ett arbete för såväl jurister som kommunikatörer. Det är så klart även ett enormt stort ekonomisk risktagande med tanke på sanktionsavgifterna som Integritetsskyddsmyndigheten kan utmäta om det blir fel.

Flytt av video vid byte av leverantör

Upphandling var tredje eller fjärde år innebär ofrånkomligen att man emellanåt får byta leverantör. En utgift man kanske förbiser i kalkylen är kostnaden för att byta leverantör av videolösning. Filmer ska flyttas, länkar skall bytas, konton skall rensas. Av detta skäl är det smart att separera upphandlingar av videoproduktion och videoplattform.

Streamios lösning

upphandling kommunfullmäktige

Vi erbjuder en lösning som är helt prisledande, där även våra största paket ligger under många myndigheters upphandlingsgräns. Vi är ofta 50-90% billigare än konkurrenterna när man jämför paketens innehåll. Vi har över 20 års erfarenhet av att distribuera video på internet och gör det åt stora och små kommuner, regioner och statliga verk likaså till stora multinationella företag som till små startups. Direktupphandling av våra Streamiopaket brukar vara mer än nog för att hantera kommunfullmäktige och löser många av problemen ovan.

Vi på Streamio deltar regelmässigt inte i upphandlingar eftersom vår tjänst är prissatt på en helt annat nivå än hos många av våra kollegor. Vi har sett prov på kunder som sparat över 90% genom att använda Streamio jämfört med andra leverantörer. Ett paket som täcker de allra flesta kommuner eller regioners behov av fullmäktige-streaming kostar inte mycket på Streamio. Vi kan dock inte behålla dessa priser om vi samtidigt behöver lägga tid på diverse upphandlingar.

Har du några frågor?
Kontakta oss så hjälper vi dig!