Video enkodering för Streamio

Videoenkodering för Streamio från Rackfish

Läs om uppsättningen av Streamios kluster för video kodning. Rackfish hosting har tagit över såväl lagring, leverans som enkoderingskluster från AWS och förbättrat prestandan för Streamioanvändaren rejält!

Den här artikeln beskriver skillanderna mellan moln och serverlösningar och hur vi har arbetat med att både reducera kostnader jämfört med publika molnlösningar samtidigt som vi förbättrat prestandan och tillförlitligheten.

Rackfish har sedan man förvärvade Streamio tagit över all drift steg för steg och driver nu:

Have you tried Streamio Live?

Do you need help to get started, or do you have questions about live-streaming? Get in touch!