Trimma video i Streamio

När vi lanserade de automatiska inspelningarna av live-video dök snart en ny utmaning upp – en live-stream är sällan rätt klippt på en gång – nu finns en lösning!

I Streamio är sen en tid tillbaka alla live-strömmar automatiskt inspelade (om det inte slås av förstås). Tillsammans med taggning av inspelningar får vi ett effektivt verktyg för att kunna kontinuerligt publicera live-video och inspelade segment automatiskt till rätt ställe. Varje start och stopp i streamen leder automatiskt till att den senaste inspelningen laddas upp och publiceras rätt.

Det finns dock en skillnad på live och inspelat. Live händelser innehåller vanligen en hel del tid i början och slutet när man byter talar, testar, väntar på någon eller något – det vill man inte ha med den inspelade varianten.

Redigera start och stopp

Nu finns en enkel och lättanvänd redigering inbyggd i Streamio. En uppladdad film beskäras med ett start och ett stopp-klipp. Klipptider kan anges manuellt eller genom att titta på filmen och välja punkten för klippet.

Orginalet är alltid kvar

I Streamio sparas alltid originalfilmen – på detta sätt kan man alltid i framtiden generera nya enkoderingar efter behov – eller som med den här nya funktionen, generera nya klippningar!

När man skapar en klippning raderas de gamla transkoderingarna och filmen köas upp för att enkoderas om i de format man har inställt på sitt konto, så fort detta är klart är filmen spelbar igen.

Have you tried Streamio Live?

Do you need help to get started, or do you have questions about live-streaming? Get in touch!