När vi lanserade de automatiska inspelningarna av live-video dök snart en ny utmaning upp – en live-stream är sällan rätt klippt på en gång – nu finns en lösning!

I Streamio är sen en tid tillbaka alla live-strömmar automatiskt inspelade (om det inte slås av förstås). Tillsammans med taggning av inspelningar får vi ett effektivt verktyg för att kunna kontinuerligt publicera live-video och inspelade segment automatiskt till rätt ställe. Varje start och stopp i streamen leder automatiskt till att den senaste inspelningen laddas upp och publiceras rätt.

Det finns dock en skillnad på live och inspelat. Live händelser innehåller vanligen en hel del tid i början och slutet när man byter talar, testar, väntar på någon eller något – det vill man inte ha med den inspelade varianten.

Redigera start och stopp

Nu finns en enkel och lättanvänd redigering inbyggd i Streamio. En uppladdad film beskäras med ett start och ett stopp-klipp. Klipptider kan anges manuellt eller genom att titta på filmen och välja punkten för klippet.

Orginalet är alltid kvar

I Streamio sparas alltid originalfilmen – på detta sätt kan man alltid i framtiden generera nya enkoderingar efter behov – eller som med den här nya funktionen, generera nya klippningar!

När man skapar en klippning raderas de gamla transkoderingarna och filmen köas upp för att enkoderas om i de format man har inställt på sitt konto, så fort detta är klart är filmen spelbar igen.