Kontakta oss               Hämta gratis testkonto!               

Spara pengar på streaming av kommunfullmäktige

streaming av kommunfullmäktigeStreaming av kommunfullmäktige (och regionfullmäktige) fyller en viktig funktion för demokrati och inkludering – det är nog alla överens om. Det är också en dyr verksamhet om man bryter ner kostnaderna på antalet timmar som det faktiskt utnyttjas, men det finns mycket man kan göra för att tillhandahålla detta kostnadseffektivt – här följer våra bästa tips!

Kostnaderna kan brytas ner i ett antal punkter: Produktion av direktsändningen, Efterbehandling för on-demand video, Plattformskostnader samt Interna kostnader.

Streaming av kommunfullmäktige, produktion

Produktionen av fullmäktige-TV är i sig inte en krävande videoproduktion. Vi rekommenderar utvärdering av fast kamera eller kameror. Det är givetvis en investering att sätta kameror på plats, men kan löna sig i längden. Att ha upphandlade kameramän är en fördyrande omständighet.

Med fasta kameror kan man istället lägga pengarna på en producent. Producenten ser till att sändningen fungerar, men kan också göra saker såsom att välja kamera, om man har flera, och lägga ut textremsor med talare och resultat från voteringar. Producenten kan vara en intern resurs och det finns utmärkta fria programvaror som många kommuner använder för just detta ändamål.

Vår rekommendation är att producenten ansvarar för den lokala inspelningen. I Streamio kan man automatiskt spela in alla live-strömmar, men det förutsätter att videon når våra servrar i Stockholm och inte är behäftad med allt för stora fel. En lokal inspelning kan rädda ett plötsligt avbrott på nätet eller eventuellt strul med videokodningen.

Efterbehandling kommunfullmäktige-TV

När det gäller efterbehandling av det inspelade materialet kan man, precis som när det gäller all video, lägga obegränsat med tid på att putsa och finslipa. Det är inte nödvändigt när det gäller inspelade möten, huvudsaken är ju att återge det som hände under mötet.

Två saker tycker vi man skall lägga lite möda på i efterbehandlingen – textning och kapitelindelning.

Undertexter har vi redan skrivit om i denna artikel – men kortfattat är skyndsam textning av det inspelade mötet ett krav, och automatiska undertexter är en bra lösning för att uppfylla detta krav.

Kapitelindelning underlättar för tittaren som vill kunna hoppa till ett visst ärende, det är också en enkel sak för producenten att göra utan någon större tidsåtgång.

Plattformskostnader

Det finns tre punkter som bör vara avgörande för val av videoplattform för streaming av kommunfullmäktige: Legala aspekter, Kostnader och Funktioner.

  • Legala aspekter

Några av de legala frågorna man bör bereda är GDPR, tillgänglighetsdirektivet, ägandet av materialet, spårning av användare och överföring till tredje land.

De flesta av dessa legala aspekter gör det svårt att använda amerikanska tjänster som Youtube och Vimeo, medan det finns ett antal svenska och europeiska videolösningar som klarar det galant. Streamio är naturligtvis en av dessa, hör gärna av er om ni vill veta mer om hur vi hjälper till.

  • Kostnader

Att producera video är dyrt, med Streamio försöker vi göra distributionen billig så att mer pengar istället kan läggas på tillgänglighet samt fler och bättre produktioner. Skillnaden på hur video distribueras är liten, det som ofta skiljer lösningar åt är funktioner – funktioner som man kanske inte ens utnyttjar eller som enkelt kan ersättas av andra programvaror utanför distributionsplattformen.

  • Funktioner

Just för fullmäktige är det populärt med avancerade lösningar där voteringssystem, arkiv, dokument och integration med andra system exempelvis för votering är vanliga. Funktioner som kan kosta rejält men kanske endast erbjuder en tveksam nytta.

En annan fråga är hur dessa funktioner fungerar för tittare som ska se sändningen i sin mobiltelefon? 

Titta i er statistik och se hur många tittare som besöker er via en mobiltelefon – dessa vill inte ha funktioner utanför videospelaren. De som tittar på kommunfullmäktige i mobilen, gör det med största sannolikhet i fullskärmsläge och då missar man informationen som inte ligger i själva videon. Mobilanvändande står ofta för en majoritet av trafiken till vilken webbplats som helst idag.

Blir det bra TV? För att uttrycka sig försiktigt; fullmäktige-TV är inte alltid rafflande, välproducerat och snyggt, men det är inte riktigt meningen heller. Lösningen med externa fönster och funktioner kopplade till sändningen är dock något man aldrig ser i ”riktig TV”. 

Video producerar man inom ramen för bildrutan – en talarlista (nu talar: AAA, nästa talare: BBB) skall förstås ligga i bild och inte bredvid. Idealiskt sett i överkant så att det inte stör undertexter. Likaså resultat från voteringar om man bedömer det som nödvändigt att visa i bild. 

Tänk så här: Ta alla tittare på ett kommunfullmäktige. Dra av de interna användarna (exempelvis bildproducentens strömmar). Dra av de som tittar mobilt (går att hitta i statistiken). Dra av de som tittar i fullskärm (brukar också kunna hittas i statistiken). Av de som kvarstår; hur många använder funktionerna runt omkring bilden? Dela kostnaden för en dyr plattform på dessa.

Behövs det “funktioner” för att lägga ut dokument såsom ärendelistor? De flesta webbplatser har utmärkt stöd för att helt enkelt bara tillgängliggöra annat innehåll på samma sida där filmen ligger. Det går också att hänvisa till punkter i den inspelade filmen direkt med kapitel.

Interna kostnader

Glöm inte att titta på de interna kostnaderna för streaming av kommunfullmäktige. Upphandlingen av resurser, migreringar av data, kravställande, producentroll etc är alla saker som driver kostnader. Vi ser goda lösningar på hur man håller dessa kostnader låga med hjälp av interna resurser från kommunikationsavdelningen som producerar livesändningar med opensource-programvaror såsom OBS (Open Brodcaster Software) från källor såsom fasta kameror (”nätverkskameror”, “övervakningskameror”) och slutligen skickar ut allt via Streamio Live med automatisk publicering till en Fullmäktige-play-kanal – där allt ingår utan att kostnaden skenar iväg.

Har du några frågor?
Kontakta oss så hjälper vi dig!