Vi har släppt flera fina tillägg till Streamio

Vi steg-för-steg rullat ut live-streaming på alla betalda konton. Nu är det enkelt att testa live-streaming om du inte redan har det!

Vi har också lag til funktioner i våra Playkanaler:

Vi har också släppt live-streaming till kanaler så att en kanal kan innehålla både live och on-demand video

Skapa så många kanaler du vill!

Oavestt om du hanterar video för olika avdelningar eller syften, eller om du hanterar video för olika kunder så är det enkelt att välja var en video eller live-stream skall publiceras! Skapa separata kanaler för varje syfte och när du livestreamar välj vilken kanal du strömmar till

Skapa en Playkanal på en minut