Vi uppgraderar för närvarande våra statistikservrar för att möjliggöra mer och bättre statistik.

Detta arbete kan medföra kortare och tillfälliga störningar i våra kunders statistik, vilket vi beklagar.

Vi återkommer så snart alla uppgraderingar gjorts och den nya statistiken fungerar som den ska.

/Teamet på Streamio