Statistik i extern spelare?

Man kan lägga in statistikträffar i customspelare så länge de är flash-baserade. Med javascript-baserade spelare fungerar det däremot inte eftersom det blir problem med cross-domain.
Någon detaljerad dokumentation finns inte men metoden framgår i hur reportMovieEvent-funktionen används i Streamios egen open source spelare Goplayer, se https://github.com/streamio/goplayer/blob/master/src/goplayer/StreamioAPI.as
Principen är enkel:
POST till streamio.com/api/v1/stats med parametrar video_id och event.
video_id är förstås filmen
event är antingen ”views” eller ”plays”
Exempel:
curl -X POST ”https://streamio.com/api/v1/stats?video_id=502ab9a911581e268700021a&event=views

Vi har byggt en egen extern spelare mot Streamios API. Går det att koppla Streamios statistik till den?