Publicera en film med embed/object istället för med iframe?

Streamio rekommenderar att inte använda embed. Bland annat tappar man den automatiska anpassningen till mobila enheter, iPhone, iPad, Androids som visas i HTML5 istället för i Flash.
Mer information
För att integrera en film med en spelare på en befintlig webbsida används den publiceringslänk som automatiskt genereras. Länken består av en iframe som i sin tur innehåller en källa (src).
Html-taggen IFRAME har funnits under lång tid och är nu en mycket vanlig metod för att publicera innehåll från externa källor. Tidigare hände det att vissa webbläsare hade problem med att hantera iframes. Säkerhetsinställningar i intranät kunde också stoppa  inläsningen av den externa källan. Problemen kunde ofta avhjälpas med att istället direkt skriva in den externa källan med hjälp av taggarna EMBED och OBJECT, ofta kallat inbäddning eller bara embed.
När frågan om att använda embed istället för iframe dyker upp nu för tiden är orsaken ofta en vana från ovan beskrivna osäkerhet kring hanteringen. I dag stöds iframe av alla vanliga webbläsare.
Enda anledningen till att publicera med embed-kod istället för att använda iframe-taggen är egentligen om man via javascript e dyl vill ha direktkontakt med Flash-objektet. Men då är det egentligen bättre och säkrare att använda en egen spelare som använder Streamios API. I Streamio har vi en open source-spelare, GoPlayer, som är enkel att implementera. Se information här.
Ett alternativ är också att använda den direktlänk som också automatgenereras i Streamio. Nackdelen är att spelaren då inte integreras på webbsidan.

Kan man publicera en film med embed/object istället för med iframe?