Använda externa spelare som FLV, JW?

Är det möjligt att använda Streamio med alternativa spelare som JW Player eller FLV Player, eller måste jag använda den spelare som finns i Streamio?